Mál og málörvun

Í leikskólanum er lagður grunnur að málþroska barna vegna þess að málið er  mikilvægt tjáningarform til samskipta.  Lögð er áhersla á málþroska með daglegum  samtölum, lestri bóka, hlustun, framsögn, söngvum, þulum og kvæðum í gegnum sögu- og ljóðagerð sem stuðla að hugtakaskilningi og leik að orðum.  Málörvun er fléttað inn í  alla þætti leikskólastarfsins og birtist sem líkamleg tjáning, sem talmál og í ritmáli.

Deildarstjórar bera ábyrgð á að málörvun barnanna eigi sér stað  í gegnum daglegt starf.