Foreldraráð

Foreldraráð Gullborgar starfar Samkvæmt lögum leikskóla frá júní 2008, nr 90/2008, 11. gr skal:

Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. Leikskólastjóri getur sótt um undanþágu til sveitarfélags um stofnun foreldraráðs ef gildar ástæður eru fyrir hendi, svo sem vegna fámennis í leikskóla.

Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

Starfsáætlun

Foreldraráð fundar einu sinni að hausti og tvisvar að vori, eða eftir þörfum

Starfsreglur foreldraráðs í Gullborg 

 1. Leikskólastjóri ber ábyrgð á að boða til fyrsta fundar í byrjun  haust annar, á þeim fundi skal ráðið skipta með sér verkum, formaður og ritari.
 2. Ef formaður eða ritari falla úr ráðinu þá skal aftur skipa formann og ritara.
 3. Leikskólastjóri setur upplýsingar um nýtt foreldraráð, lög um foreldraráð, starfsreglur, fréttir, nöfn og netföng á heimasíðu leikskólans
 4. Allar upplýsingar um vinnu / fundi ráðsins skal koma til foreldra í Gullborg
 5. Aðstoðarleikskólastjóri situr fundi í foreldraráði  í  fjarveru leikskólastjóra.
 6. Ritari kemur fundagerð til leikskólastjóra og skal hann setja hana á heimasíðu leikskólans
 7. Foreldraráð og leikskólastjóri geta boðað til funda þegar þörf þykir.
 8. Foreldraráð getur boðað foreldra í leikskólanum  á fund varðandi mál  sem þarfnast lýðræðislega umræðu. Foreldraráð fylgir niðurstöðum eftir.
 9. Foreldraráð gefur umsögn um  starfsáætlun, leikskóladagatal og sumarlokun leikskólans.
 10. Leitast skal við að í ráðinu séu foreldrar barna á mismunandi aldursstigum. Einnig að a.m.k. einn fulltrúi haldi áfram næsta ár á eftir til að tryggja samfellu í starfi ráðsins.
 11. Foreldraráð skal leitast eftir að eiga samstarf við foreldrafélag leikskólans,  a.m.k einn til tvo fundi  með fulltrúum í stjórn foreldrafélagsins á starfstíma
 12. Í lok starfstímabils á aðalfundi á hausti gerir formaður ráðsins grein fyrir starfi ráðsins sl. ár

Stjórn foreldraráðs Gullborgar 2021-2022

Þórhildur Halldórsdóttir This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Regnboga deild

 Fundagerðir

 2019Aðalfundur